Πιστοποίηση αντιικής και αντιμικροβιακής προστασίας

Η LUXIBEL θα σας παρέχει σήμα το οποίο θα πιστοποιεί ότι στο χώρο σας εφαρμόζεται σύστημα αντιικής και αντιμικροβιακής προστασίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *