Τα προϊόντα παράγονται στο Βέλγιο

Χρησιμοποιούν λαμπτήρες UVC της PHILIPS με εστιασμένη πυκνότητα ακτινοβολίας στο φάσμα που εξουδετερώνει, κυρίως τον COVID-19, καθώς επίσης ιούς & βακτήρια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *